Under inlägg varroabehandling under våren del 1 och 2 kan ni läsa om vilka bisamhällen jag nu kommer att skriva en uppdatering.

Yngelavläggaren

Denna har den 12e maj fått en yngelram för att kunna dra upp en ny drottningcell. Bina fyllde då 8 ramar och inte all yngel var utkrypit än. Därtill hade de tillräcktligt med pollen, nektar och även täckt foder som skapar bra förutsättningar.

Jag har inte öpnnat kupan förrän den 10e juli och då fyllde bina hela lådan och jag såg yngel i alla stadia, också ägg. Bina var lugna och kom in med pollen. Jag har inte gått igenom hela lådan för att leta efter drottningen för jag tyckte inte störa mer än behövs. Min fråga var besvarat: Denna kupa har en äggläggande drottning 🙂

Jag lyfte försiktig av lådan och flyttade botten 30cm ifrån modersamhället. På botten placerade jag en ny låda med mellanväggsramar och i mitte 2 utbyggda ramar. Sen deras lådan ovanpå. Nu har bina tillräckligt utrymme och kan bygga ut neråt om behovet finns. Egentligen behöver jag inte inspektera denna kupa regelbundet eftersom ett nytt samhälle behöver bygga upp sig och kommer detta året inte ha svärmplaner.

Modersamhället

Detta samhället hat inte visat svärmceller, trots bara en yngellåda. Bina har fylld 2 skattlådor med honung. I yngellådan fanns mycket pollen och nektar, så även detta samhället fick en yngellådan mellan botten och deras yngellåda med största delen ramar med mellanväggar. Här har jag lyft neråt några ramar ( en pollenram plats1 och 2 ramar yngel på plats 3 och 4). I övre lådan fick de en ram med mellanvägg på plats 2 och plats 7 och 8). På grund av att ramarna står i varmbygge finns oftast på plats 1 och 2 pollen, sen yngel ramar och bakre ramar består av honungsramar.

Skattningen

Raps är nästan färdigblommad och på grund av att rapshonung snabbt kan kristallisera, även i ramarna, är det dags att skatta. Det vill säga: placera en bitömmare och ovanpå denna skattlådorna. Det är att föredra att göra det tidigt på morgonen så att inte ny nektar (hämtat dagtid) ökar vattenhalten igen. Under kvällen och natten tar bina hand om honung/ nektar så att överskott vatten avdunstas.

Denna gången har bina inte täckt så mycket cellerna i skattlådorna. Detta gäller flera av mina kupor. Då kan man tro att honungen inte är färdig än, men… akta dig för rapshonungs förmåga att kristallisera. Då kan man inte slunga ut honungen ur ramarna. Vad jag gjorde var en skakprov: skaka riktig hård på en ram med otäckta celler och om inte nektar skvättar ut, då är det honung som sannolikt har en bra vattenhalt ( <20%). En bättre mätning kan göras med en refraktometer ( som jag inte har).

Imorgon kollar jag om skatlådorna är nästan tomma och då kan jag ta av de och lämna för slungningen hos mina grannar. Därmed har jag riktig tur 🙂

Hur har det gott med yngelavläggaren?