Efter slungningen kan skattlådorna ges tillbaka till samhällena. Jag har gett varje samhälle bara 1 tillbaka. De övriga skattlådorna sparar jag staplade på varandra och täckt så att inte ohyra eller bi kan komma in. När jag ser att ett samhälle fyller skattlådan och jobbar där, då kan de få en till som jag placerar ovanpå, så länge det finns drag.

inte tillräcktligt biaktivitet än…

Ovanpå eller undertill?

Biodlare gör olika. Det finns fördelar och nackdelar med båda metoder.

Undertill

Då placarar man en ny skattlåda under den befintliga skattlådan/ skakattlådorna, direkt ovanpå spärrgallret.

Det sägs att det stimulerar binas samlariver. Eller stressar vi upp de? Bina vill helst inte ha tom utrymme direkt ovanpå yngelområdet. En fördel är att ynglets värme kan leda till att bina lättare kan bygga ut mellanväggar. I denna årstid har de flesta biodlare redan slungade vaxkakor i skattlådorna. Å andra sidan bygger bina ut mellanväggar vid när behovet finns, det vill säga vid en bra drag .

En annan fördel är att bina lättare kan avge insamlat nektar och inte behöver gå över de fina vita täckningen i den nedre skattlådan (-orna) till den överste. Många bifötter ger en mer gråfärgat täckning till slut.

Om man sen vill skatta sätter man bitömmaren under de skattlådorna som är fulla med honung. Oftast tar det 24-48timmar för bina att gå ner.

Ovanpå

Detta är mycket lättare för biodlaren: bara kolla om bina jobbar i redan befintlig skattlåda och sätta ovanpå en ny låda om bina fyller den befintliga lådan med 70-90%. Inte fysisk tungt och bina staplar på honungen ändå. Därtill är det snabbare än först ta av tunga befintliga skattlådor.

Också för bina verkar det mindre stressande. Framförallt under vår vid kallare perioder lämnar de den överste skattlådan för att hålla värme i yngelområde, men en del av värme försvinner uppåt om en tom urtymme finns. Detta kostar foder. Därtill tar de då under en kallare natt inte hand om honungen som på grund av detta kan innehålla en större vattenhalt.

Om man sen vill skatta, sätter man den överste ( minst tunga) skattlådan ovanpå spärrgallret. Ovanpå denna kommer bitömmaren och sen de tunga skattlådorna som ska skattas.

Resultat:

Egentligen blir nettohongungproduktion ungefär detsamma om man sätter nya skattlådor undertill eller ovanpå har forskning påvisad ( American Bee Journal, J. Berry and K. Dellaplane, 2000). Så varje biodlare kan själv välja hur hen vill göra 🙂

Skattlådor