Denna helgen har jag kollat mina avläggare. De har bygd ut sina 10 ramar fint. I genomsnitt har de 4 ramar med yngel, 2-3 ramar med pollen och nektar och 3-4 ramar med täckt honung. Bina fyller ungefär 7-8 bigångar (= gång mellan 2 ramar eller vaxkakor). Dags att utbreda vidare med en extra låda LN. Eftersom jag hade sparat några fina utbyggda ramar kunde jag ge bina de. Det blev en blandning med mellanväggsramar. Men… om man bara skulle ha mellanväggar eftersom man är nybörjare, hur kan man göra då? Och… sätter man en ny låda under eller ovanpå den befintliga lådan?

Nya lådan

En ny lådan kan man sätta under eller ovanpå den befintliga lådan. Därför att det nu under sommaren är varma temperaturer och bina då inte har svårt att hålla ynglet på önskat temperatur ( ungefär 34 grader). Om man har utbygda ramar är det enkelt att bara sätta lådan överst. Så gjorde mina grannar 🙂

Om lådan innehåller bara ramar med mellanväggar och lådan placeras ovanpå då bygger bina oftast snabbt ut de…om det finns drag eller om de fodras sockerlösning. Bina är angelägna att bygga ut de ramarna snabbt eftersom de helst inte vill ha ett tomt utrymme ovanpå deras yngel. Det kostar energi att hålla luktfuktigheten och värmen konstant. För att inte stressa bina skulle det egentligen vara bättre att placera lådan med ramar utan utbyggda vaxkakor under den befintliga lådan. Men då bygger bina ut de enbart när de anser att behöva mer utrymme. Därtill behövs tillräckligt med inkommande nektar (eller sockerlösning).

En annan lösning

För att ha ett bra samarbete med bina och inte ge de mer utrymme än de behöver kan man välja för att enbar ge de 2-max 4 ramar extra. Sen kolla efter 7-10 dagar om bina kan ta hand om fler ramar tills de har 20 ramar i totalt.

Jag gjorde så att jag ställde den nya lådan bredvid samhället och tog ut de 6 mellanväggsramarna för att skapa utrymme. Därefter lyfte jag över de 4 foderramarna med påsittande bin till denna lådan. Också ram 1 med foder, pollen och lite nektar placerade jag i den nya lådan ( plats1). På plats 2 en utbygd ram, sen de 4 foderramarna och sen på plats 7 en utbygd ram. Jag avslutade med en vinterlucka. Bakom denna de 2 kvarvarande utbygda ramar och en ram med mellanvägg.

I befintliga lådan blev ram 2 (framförallt nektar och pollen) första ramen. Sen en ram med mellanvägg, sen 4 ramar med yngel. Jag avslutade med en ram med mellanvägg på plats 7 och bakom denna en sommarlucka och 3 ramar med mellanvägg.

På detta sättet kan bina i lugn och ro bygga ut i deras egen takt och behov. Om det vid invintring skulle visa sig att de bara ha hunnit med 16 ramar är det helt okej. Då kommer jag att ta bort reservramarna bakom luckorna. Jag tror att bina mår bättre av att övervintra i 2 lådor och ha vinterfoder i den övre lådan och även delvis i den nedre lådan.

Luckor

här ser man en vinterlucka

De finns olika luckor. En sommarlucka sätter man i slutet så att bina inte bygger vax från bakre ram till lådans vägg ( detta gör de om utrymme är mer än ungefär en 1cm). Det underlättar även inspektion av ett samhälle, för denna luckan ställer man åt sidan och oftast också en ram för att skapa utrymme.

En vinterlucka är lite bredare och fyller i bredden hela lådan. Eftersom bina kittar varje små spricka med propolis är det ofta svårt att få upp den, men det är bra under vintern. Att bina har skapat ett bra utrymme för sig själva utan drag av fuktig kall luft från ett oanvänd utrymme.

Inspektion avläggare och utbredning