Drönarslakten

Till min förvåning upptäckte jag att ett samhälle redan slängde ut sina drönare. De övriga gjorde det inte än. Eftersom stora draget är slut i min trakt och jag hade skattat från detta samhället, blev jag lite fundersamt. Jag undrade om samhället hade foderbrist i sina yngellådor men det var minst 6 ramar foder kvar, så kanske genetisk variant? I alla fall är bina nöjda med sin drottning annars behåller de ofta drönare mycket längre.

Slut på stora draget

När lind är färdigblommad finns det inte ett stort drag kvar i området. Bina, solitära bin och humlor besöker min oregano flitig. Också lavendel är populär hos solitära bin och humlor, men honungsbi flyger inte på de.

Jag har börjat skatta de täckta honungsramarna. De otäckta ramarna har mina största produktionssamhällen fått tillbaka i var sin låda. Vid denna skattningen var det även några nyfikna getingar med, så viktigt att täcka av och inte spilla. Och om det blir droppar honung eller nektar, att de hamnar i kupan och inte utanför. När jag var färdig renade jag lådornas utsidan ( där jag stod och jobbade) med vatten ( en sprayflaska är bra för detta) och en duk så att det inte blir problem med myror eller värre getingar och bin. Också området omkring får vatten med vattenkanna för att späda ut nektar vid spill. Att förebygga röveri är bättre än att åtgärda den!

Röveri

Detta betyder att ett samhälle får besök av bin från andra samhällen, av getingar, av staketmyror bland annat, som leder till att det rövade samhället förlorar sina förråder. Även drottningen kan dödas 🙁 Det är ett stort krig och det rövade samhället kan inte försvara sig tillräckligt.

Det kan bero på att det finns nektar att hämta på grund av spill (biodlarens fel!) och ett honungsbi som har kommit hem berättar för sina sistrar att det finns mer att hämta. Fler bin letar after nektar och vid flustret vill de ta sig förbi vaktbina. Bina kämpar och till slut kan flygbina ta sig in och sliter sönder cellerna för att snabbt ta nektar och honung med sig hem ( och tyvärr också varroa och även sjukdomar). Detta händer oftast när det inte finns drag och bisamhällerna fortfarande är stora och i behov av nektar.

Ibland är ett samhälle svagt ( på grund av en sjukdom eller stor varroabörda) eller det är en liten (<5 ramar) avläggare med ett för stort fluster, som leder till att bina inte kan försvara sig tillräckligt , som kan leda till röveri. Här gäller det att minska flustret direkt från början så att inte främmande bin lätt kan ta sig in.

Vid flustret ses enorm biaktivitet och kämpande bin och delar med vax ( av söndreslitna celler). Det man kan göra är att stänga flustret ( detta inkluderar rövarbin i kupan, som på den nya platsen kommer att bli en del av samhället) och flytta samhället minst 3 km från uppställningsplatsen och öppna där flustret så att max 2 bin kan passera. Och ge samhället foder, helst några ramar från ett starkt samhälle med överskott ( som sannolikt har rövat). Eller fodra sent på kvällen, när det inte är mycket flygaktivitet längre, med en sockerlösning.

Orienteringsflykt

Som ny biodlare kan ett stort aktivitet vid flustret, som är orientering av nyrekruterade flygbin, leda till tanke att det kan vara röveri. Här är binas beteende dock helt annorlunda. Många bin flyger vända till kupan och sen flyger de allt högre och högre. På flygbräddan ses inte rullande, kämpande eller döda bin.

orienteringsflykt

Oftast händer orienteringsflykter på eftermiddagen och varje samhälle har sin egen tid. Jag har en kupa vars bin har orienteringsflykten omkring kl. 13.00 och en annan omkring kl 16.00. Oftast varar en orienteringsflykt ungefär en halv timme, medan röveri kan pågå mycket länge och upp till sent på kvällen.

Jag tycker att orienteringsflykter är skönt att titta på och att höra bisurret låter så fint!

Drönarslakt och slut på stora draget