Snart ska eller har de flesta biodlaren slutskattat. Då är det dags att kolla varroa angreppsgraden och att kunna göra en sommerbehandling. Det finns biodlaren som efter slutskattningen behandlar mot varroa och inte kollar angrepsgraden. Det finns också biodlare som bara behandlar om vissa gränser överskridits. Som nybörjare är det bra att båda kolla angrepsgraden och behandla. Detta för att lära sig de teknikerna och lära förstå och bedöma. När jag började gjorde jag samma som på Mariestad Biodlarensföreningen lärdes ut. Jag frågade vid kaffet på onsdagskvällarna de mer erfarna biodlaren hur de hanterade det hela. Jag läste en hel del också. Nu behandlar jag enbart när varroatrycket är för högt.

Hur bedömer man varroa anfallsgraden?

Detta kan man göra på olika sätt.

varroanedfall

Varroanedfall är inte en så pålitlig metod nu under sommaren eftersom 80-90% av varroakvallter är gömda i yngelceller. Därtill finns det myror och tvåstjärtar som gärna äter upp varroas på nedfallsbrickan. Och varroanedfallet varierar mycket från dag till dag. Nedfallet kan dock ge ett intryck angående varroabelastningen och är enkelt att göra. Så om man vill använda denna metoden behöver man mäta i 5-7 dagar och sen dela antal varroas met antal mätdagar. Det anges olika gränser om man googlar. Många anser att man borde fundera över en behandling om nedfallet är över 5/dag. Om mer än 10/dag borde man behandla för att inte få för hög skada på de utvecklande vinterbina.

Skaktest

Detta kan man göra med pudersocker eller med Tsprit eller vindrutespolvätska. Pudersockermetoden verkar vara bra för då dör de testade 200-300 bin inte. Å andra sidan är det våldsamma skakandet mycket stressande för bina. När dom halvdöda vita varelser (med huvudvärk) ges tillbaka är deras systrar oftast inte de vänligaste och försöker slänga ut de skakade bina.

Att döda 200-300 bin kan kännas inte alls bra, men om man bara fundera över saken: För att kolla angreppsgraden och sen kunna besluta att resten av samhället möjligen inte behöver genomgå en påfrestande behandling är ju värt det eller? Därtill lever sommarbina bara 4-max 6 veckor och ofta offrar bina sig själva till förmån av sitt samhälle. Detta mätsättet ger minst stress för bina (eftersom de undersökta bina direkt dör) och biodlaren. Därtill är det snabbt gjord och ger ett direkt svar.

Jag har testat skaktestet med vindrutespolarvätska efter att jag tittade på informationsfilmer på Youtube och det är enkelt att utföra utan att behöva störa ett bisamhälle mycket länge. Jag stängde kupan efter att jag har tagit (och dödad 🙁 ) bina och sen skakade jag i 1 minut. Så klart ska man vara mycket noggrann med att inte drottningen är med och det har varit det jobbigaste för mig. Därefter tog jag ut korgen och räknade antal varroas och sen delade jag med antal bin.

Rekommendationer angående när man ska behandla är olika här med. Generellt rekommenderas att behandla om >5%, även anges av många att behandla redan vid >3% framförallt om det ses andra tecken av varroabördan ( virussjukdomar). Till exempel bin med deformerade vingar eller kort bakliv (DWV), bin som är mörka och glansande (CBPV), eller om man ser många hål i de täckta yngelområderna.

Ett bi med deformerade vingar (DWV)

Om <10% och inga andra sjukdomstecken kan man välja att avstå från att behandla eftersom samhället sannolikt kommer att överleva ändå, men då är det observans och i alla fall göra en oxalsyra behandling i december.

Behandlingen

Angående varroabehandlingar hänvisar jag gärna till mitt tidigare inlägg (210508) eller man googla på `varroabehandling sommar´ för mer info.

Jordbruksverket har info om ´varroabekämpning med ekologiska metoder´ som man kan läsa på nätet och tidigare kunde man beställa broschyren (jag vet inte om det fortfarande utges).

Vad man än beslutar att göra, vänta inte för länge att mäta och eventuellt behandla eftersom det snart formas vinterbina. Vinterbina formas under augusti och september och en del in i oktober. Och ta bort skattlådorna innan behandlingen ( om inte bina får behålla denna honungen som vinterförråd).

Varroa angrepsgraden