Den 3e juni förlorade jag tyvärr en svärm. Se tidigare inlägg. Från det kvarstående bisamhället gjorde jag 3 avläggare som var fick en fin drottningcel. Det kvarstående samhället fick också behålla två fina svärmceller och minskades på detta sätt ner till en yngellåda.

Kvarstående modersamhälle

En skattlåda till.

På en varm dag såg jag en del bin utanför kupan. När jag lyfte taket så jag genom plastskivan att bina fyllde hela lådan. De fick på kvällen en skattlåda med utslungade ramar och jag minskade flustret lite. Dagen därpå kollade jag om det fanns normal flusteraktivitet och till min glädje ingen tecken till röveri. Senare den dagen ökade jag flustret igen så att bina kunde ventilera.

En plastskiva i stället för bräddor av trä ger möjligheten att snabbt titta utan att öppna kupan och störa bin. Nedanstående bild är från ett annat samhälle under våren, så inte från det aktuella samhället. Här ses en plastskiva i stället för täckbräddor.

Plastskivan underlättar en lätt och snabb koll utan att öppna kupan

Om ett samhälle saknar en drottning, är lite eller om det är en ny avläggare, är det bättre att minska flustret för att minska risken för röveri. I första fallet är bina mindre motiverade att försvara sig ( framför allt om de även saknar yngel), i andra fallet har de otillräckligt med bin och i tredje fallet behöver de först få en ny omfördelning av olika uppgifter och därför kan det dröja innan det finns vaktbi.

Inspektion efter 24 dagar

Efter 24 dagar har all yngel från den gamla drottningen krupit ur: 21 dagar för arbetaryngel, 24 dagar för drönaryngel. En ny drottning har krupit ut 7-8 dagar efter svärmen har gott av. Sen, om allt går bra, tar det ungefär 2-3 veckor innan den nya drottningen har mognad, har parad och kan ha börjat lägga ägg. Ägg är inte altid så lätt att se och i början är det bara små områden met tomma celler som bina har städad . Oftast enbart på 1-3 ramar. Så jag letar på de ramar som oftast finns i mitten, på framsidan (ram 3, 4, 5, ibland ram 2 eller 6). Jag hade tur med solljuset och såg ägg och unga larvar. Drottningen har jag inte sett, men det behövs ju inte. Jag var nöjd med att samhället var lugnt och att det finns en äggläggande drottning. Även en nästan full skattlåda 🙂

Att inte se en ung drottningen eller ägg händer ofta. Då vill det inte säga att det inte finns en äggläggande drottning. Om bina är lugna och vid flustret ses att pollen kommer in, då kan man vänta och kolla igen om 1 vecka. Högst sannolikt finns då tydlig synbart yngel.

De 3 avläggaren

Också de 3 avläggaren har normal aktivitet vid flustret med ingående pollen. det fanns ägg och unga larvar och i 2 avläggaren har jag sett riktig fina stora drottningar 🙂

I varje avläggare fyllde bina de 6 ramar bra. Mycket nektar har de hämtat också. Därför fick bina 2 extra ramar att bygga ut och har nu således 8 ramar.

Hur går det med det avsvärmade samhället?