I fredags har jag för sista gången i år öppnat kuporna för att droppa på bina oxalsyra-vattensocker- lösningen. Det var också ett utmärkt tillfälle att se om ett samhälle är lite, medel eller stor i omfång. Och jämföra hur det hade varit under senhösten och hur starka samhällerna är när jag kollar igen den kommande våren. De samhällerna som är stabila i omfång har gjord en jättebra förberedelse inför vintern och utvecklar sig oftast bra under våren.

Förberedning kuporna innan behandlingen

Bottenskivor

Jag räknade det naturliga varroanedfallet och renade bottenskivor (oftast en ny papper på de så att jag lätt kan se varroakvalster) inför droppbehandlingen.

Denna pappret bytes ut

På ovanstående bild ser man ett antal döda bin, några har tydliga tecken av DWV, andra ser helt normala ut, någon enstaka har en varroa på sig. Några utrymda puppor ses också. Det här nedfallet är från ett starkt produktionssamhälle som i juli, via stilla byte, har fått en ny drottning. Trots en yngelstopp på grund av detta är varroanedfallet alldeles för högt ( genomsnittlig 10/dag i november). På grund av att jag inte såg ljusbruna varroas mer, antog jag att även detta samhället var yngelfri.

Ett annat produktionssamhälle har liknande nedfall, men inga mängder döda bi och inga tecken av DWV. Årets avläggare har mycket lägre nedfall, mellan 2-6/ dag. Årets svärm har 4/dag.

En avläggare och en produktionssamhälle har båda värden mindre än 1/ dag och de kommer jag inte att utsätta för droppbehandlingen. Se nedan mina överväganden.

Var befinner sig samhället ungefär?

Jag lyssnade på varje kupa var jag hörde samhället starkast. Ett samhälle hörde jag inte alls bra, men när jag tittade genom plastskivan, kunde jag se att bina satt precis i mitten båda i det vertikala och det horizontella planet. Så här behövde jag hälla den övre lådan för att nå bina för att kunna droppa på de.

Genom en plastskiva kan antal bioccuperade gator räknas om bina sitter högt. Då kan man dra upp rätt mängd lösning i sprutan innan man drar av plasten för att droppa. Om man inte vet, kan man dra upp 40ml, innan man öppnar kupan och använda enbart den mängd som behövs.

Två av mina kupor har träbräddor: Vid den första kupan hörde jag bina halvvägs, så jag tog inte av bräddorna, för att inte skada propoliskittningen, men hälde den övre lådan direkt. Vid den andra kupan hörde jag samhället högt i övre lådan framförallt. Där tog jag av bräddorna och kunde direkt droppa på 6 bigångor.

Video oxalsyra droppbehandning

Eftersom jag har ingen möjlighet att göra en video eller ta bilder när jag jobbar med skyddshandskar och faktisk ensam också, hänvisar jag gärna till nedanstående länk (på Tyska) som förklarar en hel del. Bland annat hur man häller övre lådan för att kunna droppa på bina:

Efter droppningen är gjord

Det glädjade mig att alla samhällen har varit 6 till 7 (de flesta 7) bigångor. Även det samhället som verkade varit starkare belastat med varroa och DWV hade 7 bigångar. Under hösten hade det varit 8.

Silvertape

Efter att jag hade droppat mina samhälle gjorde jag en runda till för att täppa till med silvertape där jag hade öppnat kuporna. Propoliskittningen, som bina hade gjord för att fördebygga drag, har ju gått sönder och hur noggrann man än försöker att placera kupdeler precis likadan, det går inte. Att försöka återställa och förebygga drag är väl det minsta man kan göra för att minska stressen hos bina, tycker jag.

Täta med silvertape, också mellan lådorna om där öppnades

Medan jag reparerade med silvertape hörde jag att bina hördes mer tydligt än normalt. Bina var också mer aktiva. De obehandlade kuporna hade bara ett sakta brummande ljud. Jag kan härmed bara konkludera att bina inte tycker om behandlingen och att det verkar stressfullt för de. Vid många behandlingsrekommendationer anges att droppbehandlingen (vid en lösning i angiven koncentration) inte ger nämnvärt biskada om den ges enbart 1 enda gång.

Ur olika forskningar (som jag har läst) framkommer att det inte går att påvisa tydliga skador på bina, men en lätt dödlighet kan behandlingen ge och även en lite trögare vårutveckling i jämförelse med obehandlande bisamhällen. Också har man kunnat mäta en temperatursökning och ett lite högre foderförbrukning direkt efter behandlingen. Det gör mig att tänka…. verkar lite som en ’feberreaktion’ eller?

Natten efter behandlingen har det fryst lite som man kan se på nedanstående bild. På taket av ett behandlat bisamhälle (som har lika bra isolerad tak, som de andra) ligger vatten i stället för iskristaller som kan ses på bakre kuporna. Så bina har ökat temperaturen rejält efter behandlingen:

I alla fall väljer jag på grund av bland annat ovanstående att enbart behandla om vissa tröskel överskrids. Och detta betyder att kolla varroanedfallet under hösten, i alla fall i novembermånad.

Kontrolera behandlingens effekt

Kommande 4-5 veckor kommer det sannolikt att ramla ner många döda varroakvalster. Bra att räkna den totala mängden över denna perioden. Det blir intressant.

Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år 🙂

Droppbehandling med oxalsyra 2